glowne

Niewłaściwy status prawny działki

Status prawny działki jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na możliwość ewentualnej budowy domu na jej terenie. W Polsce obowiązują działki budowlane, a także rolne oraz leśne. Każda z nich charakteryzuje się nie tylko odmiennym przeznaczeniem, ale też inną ceną. O ile działki rolne można nabyć nawet w kwocie 25 zł za metr kwadratowy, koszty działek budowlanych są znacznie wyższe. Wiele zależy od lokalizacji oraz przeznaczenie jednostki. W praktyce jedynie działa budowlana uprawnia inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku gruntów rolnych również jest to możliwe, jednak wiąże się z długotrwałym procesem i wieloma trudnościami. Wiele przesłanek dyskwalifikuje też tereny rolne z możliwości przekształcenia. Rozwiązaniem najbezpieczniejszym jest więc wybór działki budowlanej, która nie wymaga podejmowania żadnych dodatkowych formalności.  

Niekorzystne ukształtowanie terenu i kąt nachylenia

Wiele gruntów pod budowę domu reklamowych jest w sieci, gdzie sprzedawcy często umieszczają ich zdjęcia. Stanu działki nie powinno się jednak oceniać wyłącznie na podstawie takich fotografii. Zdjęcia zwykle nie ukazują problematycznych aspektów związanych z gruntem, takich jak niekorzystne wzniesienia czy wyrwy w podłożu. Z terenem najlepiej zapoznać się na żywo, przeprowadzając oględziny na całej działce. Warto zwrócić uwagę również na inne aspekty, takie jak wilgoć. Grunty wystawiane na sprzedaż w okresie letnim często okazują się podmokłe wiosną i jesienią, co sprawia niemałe trudności podczas budowy domu. Ważną kwestią pozostaje też nasłonecznienie i zacienienie działki, ponieważ parametry te wpływają na aspekt wizualny czy energooszczędność. Pod uwagę warto wziąć również kąt nachylenia. Jeżeli będzie zbyt duży, trzeba dostosować do niego projekt domu i zwykle wykonać go na indywidualne zamówienie. Jeśli natomiast przy działce znajduje się skarpa, konieczna może się okazać inwestycja w mur oporowy lub inne zabezpieczenie przed osuwiskami.

rów-melioracyjny

Obecność rowu melioracyjnego na działce

Do elementów niepożądanych na działce budowlanej należy rów melioracyjny, który może sprawiać wiele trudności na etapie zagospodarowywania terenu. Jego główną funkcją jest zbieranie nadmiaru wody, a także odprowadzanie je do rzeki lub innego zbiornika wodnego. Rów melioracyjny ma formę mechanicznie lub sztucznie wykonanego zagłębienia w ziemi, najczęściej występującego pomiędzy działkami leżącymi wzdłuż dróg. Jego obecność pomaga w odprowadzaniu wody, zwłaszcza w okresach wzmożonych opadów deszczu czy roztopów śniegu. Inwestorzy zwykle początkowo ignorują rów melioracyjny na działce, jednak nierzadko utrudnia on swobodne gospodarowanie terenem. Informacje o obowiązkach i formalnościach w tym zakresie można sprawdzić na stronie firmy New-House, która specjalizuje się w projektowaniu domów jednorodzinnych.

Problematyczny dojazd do działki i uzbrojenie

Jeżeli działka nie dysponuje istniejącym połączeniem z drogą publicznym, konieczne będzie znalezienie odpowiedniej alternatywy. Inwestor może wystąpić o służebność przejazdu, a tym samym możliwość korzystania z drogi dojazdowej należącej do posiadacza sąsiedniego gruntu. Innym rozwiązaniem jest zakup części działki umożliwiającej samodzielne stworzenie drogi dojazdowej, bądź też zakup drogi już wydzielonej. Istotną kwestią pozostaje uzbrojenie działki, czyli podłączenie jej do najważniejszych mediów – prądu, gazu, kanalizacji czy wody. Wszelkie podłączenia wiążą się ze sporymi kosztami, jednak należy je ponieść przed rozpoczęciem budowy.

Share This Story, Choose Your Platform!