co-zawiera-projekt-budowlany

Co musi zawierać projekt budowlany?

Projekt budowlany to szczegółowa dokumentacja techniczna, która opisuje sposób wykonania i realizacji konkretnego obiektu budowlanego. Projekt ten jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do wykonania samej inwestycji. Projekt budowlany musi zawierać wiele elementów, w tym: Opis techniczny – dokumentacja techniczna zawierająca opis sposobu wykonania i realizacji inwestycji budowlanej, zawierający wszelkie wymagane przez prawo Read more about Co musi zawierać projekt budowlany?[…]