Rzeczoznawca budowlany

 

Od wielu lat posiadam uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w zakresie związanym z budową i utrzymaniem wszelkich obiektów budowlanych. Jestem rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej.

Zdobyte uprawnienia oraz doświadczenie pozwala mi wykonywać opinie i ekspertyzy technicznych wszelakich budynków i obiektów budowlanych.

Numer ewidencyjny uprawnień rzeczoznawców budowlanych Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

ŁOD/BO/0054/02

UAN.V.8388/R/11/88

 

Usługi rzeczoznawstwa budowlanego świadczę głównie na terenie województwa łódzkiego.