• -14 listopada, 2018-

    W prawie budowlanym nie ma jasno zdefiniowanej samowoli budowlanej. W praktyce samowola budowlana to wszystkie czynności budowlane wykonywane bez odpowiednich pozwoleń czy zgłoszeń lub wbrew dotychczasowym postanowieniom odpowiednich organów. Konsekwencje samowoli budowlanej mogą być bardzo surowe. Tylko od momentu wprowadzenia ostatnich zmian w prawie budowlanym