projektowanie placówek medycznych

Sektor ochrony zdrowia w Polsce rozwija się bardzo prężnie. Z roku na rok przybywa nowych placówek medycznych, szpitali, przychodni czy po prostu gabinetów lekarskich. Zatem projektanci także powinni coraz lepiej rozumieć specyfikę tego typu budynków i pomieszczeń. Niestety w praktyce projektowej jest z tym bardzo różnie. Oczywiście czym innym jest projektowanie placówki medycznej od podstaw, a czym innym adaptacja istniejącego budynku.

Specyfika tego typu obiektów wymaga znajomości zarówno klasycznych aspektów budowlanych jak również konkretnych rozwiązań medycznych, aparatury, technologii medycznych a czasem nawet metod terapii. Dlatego też zalecamy aby projekty placówek medycznych tworzyć w zespołach interdyscyplinarnych, w których każdy specjalista jest niezbędny aby stworzyć optymalne i bezpieczne rozwiązania. W takim zespole powinni znajdować się np. architekt, technolog medyczny, projektanci instalacji oraz konstrukcji jak również zarząd placówki i lekarze. Począwszy od architekta i technologa medycznego, poprzez projektantów instalacji i konstrukcji, a skończywszy na lekarzach i zarządzie przyszłej placówki.

Nie jest to na pewno zadanie proste jednak warto dołożyć wszelkich starań by unikać błędów, nawet tych najmniejszych, już na etapie projektowania, tak aby w przyszłości dana placówka medyczna działała możliwie wydajnie, a lekarze i pacjenci czuli się w niej dobrze.
W większości przypadków inwestor potrafi precyzyjnie określić wytyczne będące podstawą stworzenia koncepcji, która powinna stanowić bazę do określenia sposobu działania oraz kosztów przyszłej inwestycji.

Budynek szpitala czy przychodni to przede wszystkim poprawny układ funkcjonalny ciekawej kolorystyce i architekturze, która jednak nie może być ponad kwestiami związanymi z wydajnym świadczeniem ochrony zdrowia. Nie ma jednego prostego rozwiązania na właściwe i praktyczne zaprojektowanie szpitala lub przychodni. Oprogramowanie, którym wykonany zostanie projekt też ma duże znaczenie gdyż nie w każdym można stworzyć odpowiednie rysunki. Często zapomina się o odpowiednim ułożeniu i wielkości okien przez co ograniczany jest napływ naturalnego światła. Jasność budynków ochrony zdrowia jest bardzo ważna. To samo dotyczy kwestii związanych z utratą energii. Warto zadbać o to by projekt uwzględnił jak najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony utraty energii i ciepła.

Można założyć, że dobrze przygotowany inwestor posiada odpowiednią wiedzę pozwalającą zweryfikować zakres świadczonych usług medycznych, jednak przygotowanie całości układu funkcjonalnego należy do architekta. Problem przysparza często rozkład pomieszczeń technicznych, sanitarnych, porządkowych czy socjalnych. Wynika to czasem z różnych interpretacji prawa budowlanego albo bezpośrednich wytycznych np. sanepidu, bhp, popoż czy rzeczoznawcy budowlanego.

System comarch erp xl

Inną sprawą jest to, że każda profesjonalnie zarządzana placówka medyczna powinna mieć dobrze wykonaną infrastrukturę informatyczną. Począwszy od sieci, rozmieszczenia serwerów w odpowiednich miejscach po wysokiej klasy oprogramowanie do zarządzania placówką medyczną. Dlatego też warto takie rzeczy uwzględniać na początkowym etapie. Z prostego względu np. serwerownie wymagają dodatkowego chłodzenia w postaci klimatyzacji oraz położenia odpowiedniej ilości kablów sieciowych, prądu etc. Tylko wtedy możemy oczekiwać, że zarządzanie ochroną zdrowia w placówce będzie na najwyższym poziomie.

Share This Story, Choose Your Platform!