Najczęstsze wątpliwości w budownictwie

Na różnych etapach prac budowlanych mogą spotkać nas różne kłopoty i wątpliwości. Wiele z nich jest dość powtarzalna więc chciałabym zwrócić uwagę na najczęstsze z nich.

  1. Rozbiórka budynku (nawet takiego rozpadającego się) rodzi różne wymogi formalne z tym związane,
  2. Kłopotliwe bywają rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków w granicy z działką sąsiada
  3. Wymiany więźby dachowej i pokrycia oraz inne remonty a także przebudowy mogą powodować różnorodne problemy
  4. Chęć legalizacji istniejącej samowoli budowlanej

Wiele sytuacji wymaga szczegółowych oględzin oraz opracowania sposobów napraw i wzmocnień w zgodności z zasadami BHP i PPOŻ.

W kolejnych artykułach postaram się przybliżyć tego typu sprawy znacznie dokładniej.