Do prac budowlanych używa się licznych maszyn cechujących się zazwyczaj dużą wagą. W trakcie prac często dochodzi do uszkodzenia podłoża. Chociaż rozkopana ziemia z pewnością nie wygląda zbyt estetycznie, to o wiele bardziej istotna jest kwestia bezpieczeństwa. Erozja gleby wiąże się nie tylko z niepotrzebnymi zastojami, ale również może być potencjalną przyczyną wypadków na placu budowy. Co zrobić, aby wszystkiemu temu zapobiec? Należy zainwestować w wysokiej jakości podkłady lub maty pod maszyny.

Maszyny budowlane i ich wpływ na wygląd ziemi na terenie placu budowy

Większość ciężkich maszyn została zaprojektowana w celu kształtowania ziemi. Koparki oraz spycharki używane są do przenoszenia dużych ilości ziemi w ramach prac budowlanych. Nie zawsze robią to jednak w pełni zamierzony sposób. Z uwagi na ich ogromną wagę, podczas pracy intensywnie naciskają na grunt, po którym się poruszają. Zarówno koła, jak i gąsienice są zabójcze dla trawników. Używając takich maszyn, możemy zapomnieć o pięknie wyglądającym krajobrazie na terenie naszej działki.

Długotrwałe użytkowanie ciężkiego sprzętu budowlanego może również doprowadzić do trwałej erozji gleby i w konsekwencji zaburzenia ekosystemu na terenie budowy. Tak więc zakup podkładów pod maszyny jest jedynym odpowiedzialnym rozwiązaniem.

Sposób funkcjonowania podkładów pod ciężkie maszyny? Maty i podkłady

W zależności od wymiarów naszego sprzętu budowlanego możemy zakupić pojedynczą matę lub cały zestaw składający się z kilku sztuk. Po ich rozłożeniu pod maszyną pozwalają równomiernie rozłożyć ciężar wywierany przez gąsienice, czy też koła. Dzięki temu możemy uchronić obszary szczególnie wrażliwe na nacisk i ograniczyć szkody wyrządzane w trakcie robót budowlanych. Co więcej, maty służą także za warstwę ochronną dla gruntu. Maszyna nie ma bezpośredniego kontaktu z glebą i tym samym nie dochodzi do rozrywania jej płaszczyzny. Przepisy prawne w niektórych wypadkach nakładają na wykonawców obowiązek zadbania o czystość na miejscu budowy. W takiej sytuacji maty i podkłady znacznie ułatwiają to zadanie.

Jakie zalety wiążą się z korzystaniem z podkładów pod sprzęt budowlany?

Coraz surowsze przepisy ochrony środowiska niejako wymuszają na firmach inwestowanie w dostępne rozwiązania, która pozwolą efektywnie niwelować szkody wyrządzane na placu budowy. Maty i podkłady pod maszyny stanowią stosunkowo tanie rozwiązanie, które cechuje się dużą skutecznością. Umożliwia transport ciężkich maszyn w sposób w pełni bezpieczny dla gruntu.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Works

Tags